PHU Rol-Poż Safety Ryszard Olejko
https://www.rol-poz.com.pl
biuro@rol-poz.com.pl
 
Cennik na dzień: 18-01-2019 03:31
 
Rurki wskaźnikowe do pomiaru gazów i związków chemicznych na literę C
Nazwa produktu Cena brutto Cena netto Cena poprzednia
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOR seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOREK METYLENU seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOREK WINYLU seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOROBENZEN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOROBUTAN 1 seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOROCYJAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOROETAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOROFORM seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOROPENTAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOROPROPAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOROPIKRYNA seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOROWODÓR seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CRESOL seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CYJANEK seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CYJANOWODÓR seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CYKLOHEKSAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CYKLOHEKSANON seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CYKLOHEKSYLOAMINA seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CYKLOHEPTAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CYKLOOKTAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CYKLOPENTAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CZTEROCHLOREK WĘGLA seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CZTEROCHLOROETYLEN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -