PHU Rol-Poż Safety Ryszard Olejko
https://www.rol-poz.com.pl
biuro@rol-poz.com.pl
 
Cennik na dzień: 18-01-2019 03:31
 
POMIAR GAZÓW NIEBEZPIECZNYCH I ALKOHOLU
Nazwa produktu Cena brutto Cena netto Cena poprzednia
MultiRAE LITE- wielogazowy przyrząd pomiarowy 1-6 gazów 2 460,00 zł 2 000,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru EPIHLOROHYDRYNA seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru ESTRY KWASU CHLOROMRÓWKOWEGO seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru ESTRY KWASU FOSFOROWEGO seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru ETANOL seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru ETANOLOAMINA seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru ETANOTIOL seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru ETEN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru ETER DIETYLOWY seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru ETER NAFTOWY seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru ETYLENODIAMINA seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru ETYLENU seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru ETYLOAMINA seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru ETYLOBENZEN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru FENOL seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru FLUOR seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru FLUOREK SULFURYLU seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru FLUOROWODÓR seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru FORMALDEHYD seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru FOSFOROWODÓR seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru FOSGEN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru FURANU seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru FURFURAL seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru GAZ ZIEMNY seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru GAZY NIEORGANICZNE seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru GLIKOL ETYLENOWY seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru HEKSAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru HEPTAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru HYDRAZYNA seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru IPERYT SIARKOWY seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru IZOBUTAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru IZOBUTYLEN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru IZOBUTYLOAMINA seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru IZOOKTAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru IZOPROPYLOAMINA seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru JOD seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru JODEK MATYLU seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru KETON IZOBUTYLOWO-METYLOWY seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru KETONY seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru KSYLEN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru KWAS AZOTOWY seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru KWAS CHROMOWY seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru KWAS MRÓWKOWY seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru KWAS OCTOWY seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru KWAS SIARKOWY seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru KWAS SOLNY seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru MARKAPTANY seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru METAKRYLAN METYLU seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru METAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru METANOL seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru METANOTIOL seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru METYLOAMINA seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru OCTAN BUTYLU seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru OCTAN ETYLU seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru OKTAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru OLEJE seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru OPARY WODY(para wodna) seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru OZON seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru PALIWA LEKKIE seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru PARA WODNA seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru PARY RTĘCI seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa pomiar OPARY i GAZY KWAŚNE - PHU Rol-Poż Safety 190,65 zł 155,00 zł -
Alkomat BACscan F-30 237,50 zł 193,09 zł -
Czujnik Czadu 5CO KIDE 81,14 zł 65,97 zł -
Detektor jednogazowy Tlenu - Dräger Pac 3500 O2 (0-25%) 699,87 zł 569,00 zł -
Detektor jednogazowy Siarkowodór Pac 3500 CO (0-100 ppm) 699,87 zł 569,00 zł -
Detektor jednogazowy Tlenku węgla Pac 3500 CO (0-500 ppm) 699,87 zł 569,00 zł -
Gaz kalibracyjny(wzorcowy) ACETON 755,22 zł 614,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru ACETONU seria KWIK DRAW oraz UNIPHOS 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru BENZEN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOR seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOREK METYLENU seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru DEKAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Czujnik Czadu 5DCO KIDE z wyświetlaczem 115,00 zł 93,50 zł -
Gaz kalibracyjny(wzorcowy) ACETYLEN 734,31 zł 597,00 zł -
QRAE II - Miernik 4 gazowy (Ex,CO,H2S,O2) - bateryjny 2 447,70 zł 1 990,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru ACETYLENU seria KWIK DRAW oraz UNIPHOS 184,50 zł 150,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru BENZYNA seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOREK WINYLU seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru DESTYLATY Z ROPY NAFTOWEJ seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Czujnik Czadu 7CO KIDE 93,56 zł 76,07 zł -
Miernik jednogazowy Pac 6000 725,70 zł 590,00 zł -
QRAE II - Miernik 4 gazowy (Ex,CO,H2S,O2) - akumulatorowy 2 730,60 zł 2 220,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru AKROLINA seria KWIK DRAW oraz UNIPHOS 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru BROM seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOROBENZEN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru DIBROMOETAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Czujnik Czadu 7DCO KIDE z wyświetlaczem LED 108,46 zł 88,18 zł -
Detektor jednogazowy Dräger PAC 6500 1 039,35 zł 845,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru AKRYLAN BUTYLU seria KWIK DRAW oraz UNIPHOS 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru BROMEK METYLU seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOROBUTAN 1 seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOROCYJAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru DIBROMOMETAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru DICHLOROBENZEN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Czujnik Czadu 10LLCO KIDE 128,34 zł 104,34 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru AKRYLAN METYLU seria KWIK DRAW oraz UNIPHOS 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru BROMOBENZEN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru BROMOCHLOROMETAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOROETAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru DICHLOROETAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Czujnik Czadu 10LLDCO KIDE 148,21 zł 120,50 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru AKRYLONITRYL seria KWIK DRAW oraz UNIPHOS 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru BROMOETAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOROFORM seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru DICHLOROETYLEN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru ALDEHYD OCTOWY seria KWIK DRAW oraz UNIPHOS 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru BROMOFORM seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOROPENTAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru DICHLOROMETAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Miernik jednogazowy siarkowodoru - WatchGas 578,10 zł 470,00 zł -
Miernik jednogazowy tlenku węgla - WatchGas 578,10 zł 470,00 zł -
Miernik jednogazowy tlenu- WatchGas 578,10 zł 470,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru ALKOHOL seria KWIK DRAW oraz UNIPHOS 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru BROMOMETAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOROPROPAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru DICHLOROPROPAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru AMINY seria KWIK DRAW oraz UNIPHOS 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru BROMOPROPAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOROPIKRYNA seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru DIETYLOAMINA seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru DIETYLOETER seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru AMONIAK seria KWIK DRAW oraz UNIPHOS 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru BUTADIEN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CHLOROWODÓR seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru DIFOSGEN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru ANILINA seria KWIK DRAW oraz UNIPHOS 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru ARSENOWODÓR seria KWIK DRAW oraz UNIPHOS 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru BUTAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CRESOL seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru DIMETYLOFORMAMID seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru DIMETYLOHYDRAZYNA seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru BUTANOL seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru BUTANON(MEK) seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CYJANEK seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CYJANOWODÓR seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru DIOKSAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru BUTANOTIOL seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CYKLOHEKSAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru DITLENEK CHLORU seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru BUTEN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CYKLOHEKSANON seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru DWUSIARCZEK WĘGLA seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru BUTYLOAMINA seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CYKLOHEKSYLOAMINA seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru DWUTLENEK AZOTU seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CYKLOHEPTAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru DWUTLENEK CHLORU seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CYKLOOKTAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru DWUTLENEK SIARKI seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CYKLOPENTAN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru DWUTLENEK WĘGLA seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CZTEROCHLOREK WĘGLA seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -
Rurka wskaźnikowa do pomiaru CZTEROCHLOROETYLEN seria KWIK DRAW,UNIPHOS,Drager 190,65 zł 155,00 zł -